Zoeken naar boeken

Levenslessen van 100-jarigen - Marjon Bolwijn

November 04, 2022 Uitgeverij Unieboek het Spectrum Season 3 Episode 3
Zoeken naar boeken
Levenslessen van 100-jarigen - Marjon Bolwijn
Show Notes

Wie kan er meer over het leven vertellen dan de kleine groep mensen die de leeftijd van 100 jaar weten te bereiken? De meesten groeiden op in armoede en moesten al op hun twaalfde aan het werk. Ze maakten de crisisjaren mee, de oorlog én de toenemende welvaart daarna. Ze zagen paard en wagen uit het straatbeeld verdwijnen en plaatsmaken voor de eerste auto’s. Hun dagelijks leven werd verlicht door de komst van de wasmachine en opgeleukt door de televisie. Vrouwen en arbeiders kregen door de emancipatie en nieuwe wetten de kans hun maatschappelijke positie en levenskwaliteit te verbeteren.

Marjon Bolwijn schrijft voor de Volkskrant en interviewt in Levenslessen van 100-jarigen veertig eeuwelingen. Als er iets opvalt aan hun verhalen, dan is dat de veerkracht, levenslust en het optimisme waarover zij allen beschikken.

https://www.spectrumboeken.nl/producten/levenslessen-van-100-jarigen-9789000385195